Visie

Bij Eimers Begeleiding & Hulpverlening staat de cliënt altijd centraal. Samen met de cliënt wordt gestreefd naar kwaliteit. Dit wil zeggen een tevreden cliënt, waarbij op een veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte manier zorg wordt geboden, afgestemd op de reële persoonlijke behoefte van de cliënt. 

Eimers Begeleiding & Hulpverlening staat voor een oplossingsgerichte manier van benaderen en denkt daarbij in mogelijkheden. Het is van belang dat de client zich gehoord en gezien voelt. Daarbij wordt er op een coachende wijze aangesloten om cliënten te stimuleren / motiveren in wat zij willen bereiken. Het vertrekpunt is de eigen kracht en van daaruit worden competenties en vaardigheden verder ontwikkeld. 

Eimers Begeleiding & Hulpverlening voelt zich verantwoordelijk om goede en passende zorg te leveren. Als zorgaanbieder is Eimers Begeleiding & Hulpverlening medeverantwoordelijk voor de zorg in de betreffende regio en moeten cliënten een zo effectief en efficiënt mogelijke zorg, ondersteuning, begeleiding en/of behandeling geboden kunnen worden. Dit houdt in dat Eimers Begeleiding & Hulpverlening samen met alle andere zorgverleners moet zorgen dat alle burgers zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen in de maatschappij, ongeacht de problematiek en/of beperking(en)