Sova

SOVA staat voor sociale (interpersoonlijke) vaardigheids training en is gericht op het vergroten van vaardigheden, waardoor autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, tolerantie voor frustratie en ambiguïteit van de jongere wordt vergroot.

 

Hoe ga je nou om met…….?

Om zich minder anti-sociaal te gedragen zal er nieuw gedrag aangeleerd moeten worden. Vaardigheden die de jongere nog niet in huis heeft zoals iets bespreken, omgaan met groepsdruk, omgaan met beschuldigingen, omgaan met mislukkingen, uit een gevecht blijven en gevoelens van anderen begrijpen worden op een systematische manier aangeleerd. De jongere brengt zijn/haar eigen situaties in om deze vaardigheden goed in te oefenen.

Vaardigheden worden aangeleerd via modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfer-training. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

De training “sociale vaardigheden” volgens de methodiek van Goldstein was oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen uit de lagere sociale klassen (mensen die minder mogelijkheden hebben tot introspectie, minder verbaal begaafd zijn).

Ondertussen heeft de SOVA training echter zijn toepassing gevonden binnen een brede doelgroep. Bijvoorbeeld bij onderwijsinstellingen, geestelijke gezondheidszorg, reclassering en instellingen voor mensen met een lichamelijke en visuele handicap.

 

Beter opgewassen tegen de eisen die in het (dagelijkse) leven worden gesteld……

Door de duidelijke structuur en opbouw van de training biedt het aanleren van sociale vaardigheden op deze manier veel veiligheid aan de deelnemers. En door de expliciete aandacht voor de transfer naar de eigen situatie van de deelnemers is het leereffect bijzonder groot.