Sova

SOVA staat voor sociale (interpersoonlijke) vaardigheidstraining en is gericht op het vergroten van vaardigheden, waardoor autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, tolerantie voor frustratie en ambiguïteit van de jongere wordt vergroot.

 

Hoe ga je nou om met…….?

Om zich minder antisociaal te gedragen zal er nieuw gedrag aangeleerd moeten worden. Vaardigheden die de jongere nog niet in huis heeft, zoals iets bespreken, omgaan met groepsdruk, omgaan met beschuldigingen, omgaan met mislukkingen, gevoelens van anderen begrijpen, of beter opgewassen zijn tegen de hedendaagse eisen die tegenwoordig worden gesteld, worden op een systematische manier aangeleerd. De jongere brengt zijn/haar eigen situaties in om deze vaardigheden goed te oefenen. Vaardigheden worden aangeleerd via modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfer-training.

 

Voorwaarden van deelname:

  • De jongere is gemotiveerd en staat zelf geheel achter de training.
  • De ouder(s)/verzorger(s) werken mee aan de behandeling en zullen zijn/haar kind hierin tijdens het traject ondersteunen.

 

Meer info:

  • De training wordt individueel en op maat aangeboden.
  • De wachttijd om te starten met een traject is afhankelijk van de beschikbare ruimte in de betreffende gemeente.