WMO

Individuele Begeleiding 18+

De individuele begeleiding betreft ambulante hulpverlening op één van de locaties van Eimers training & activity. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en participatie van de volwassene opdat hij/zij verantwoord in zijn/haar eigen leefomgeving kan blijven en deel kan nemen aan de samenleving.

 

Leren omgaan met jezelf…..

De begeleiding kan worden ingezet als de hulpbehoevende (nog) niet voldoende eigen kracht bezit, het sociale netwerk (nog) onvoldoende in staat is te helpen, en/of (nog) geen geschikte algemene oplossing aanwezig is.

Het betreft een maatwerkvoorziening en is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en de mogelijkheden van de volwassene.

Tijdens de begeleiding word er oefening en ondersteuning aangeboden in het oefenen met vaardigheden en/of handelingen. Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen ter verbetering van communicatie, stimuleren van wenselijk gedrag en/of het inslijpen van sociaal gedrag.


Algemeen bekende positieve effecten van de individuele begeleiding zijn onder andere:

  • Je eigen problematiek in relatie tot sociale netwerken kunnen hanteren;
  • Zelfstandig structuur kunnen aanbrengen en regie voeren over de dagelijkse bezigheden, zelf besluiten nemen, plannen en taken uitvoeren;
  • Je accepteert je eigen beperkingen en kan hiermee omgaan;
  • Je kunt gebruik maken van je eigen probleemoplossend vermogen.

 

Meer info:

  • De begeleiding wordt individueel en op maat aangeboden.
  • De wachttijd om te starten met een traject, is afhankelijk van de beschikbare ruimte in de betreffende gemeente.
  • Een verwijzing vanuit het WMO-loket van de betreffende gemeente is noodzakelijk. De begeleiding wordt alleen geboden in de regio Midden IJssel/Oost Veluwe.