Eimers Begeleiding & Hulpverlening is gespecialiseerd in individuele begeleiding en hulpverlening voor jongeren en volwassenen met problematiek op het gebied van antisociaal/agressief gedrag, emotie regulatie, sociale vaardigheid en weerbaarheid.

Eimers Begeleiding & Hulpverlening staat voor een actieve manier van begeleiden en hulpverlenen, waarbij de cliënt letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging wordt gebracht. Beweging is bij ons een belangrijk middel en kan in de begeleiding verschillende doeleinden bevatten. 

Daarnaast biedt Eimers Begeleiding & Hulpverlening ambulante begeleiding en hulpverlening gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij/zij verantwoord in zijn/haar eigen leefomgeving kan blijven en deel kan nemen aan de samenleving.